งาช้างอยู่กับช้างใช่ที่สุด – อาจารย์ช้าง ทศพร ศรีตุลา