จีพี กรุ๊ป ร่วมยืนหยัดปกป้องช้าง Mr Kirit Shah pledges to protect Elephants