บริษัท โอเชียนกลาส ร่วมยืนหยัดปกป้องช้าง – Mr. Kirati Assakul Pledges to Protect Elephants