บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมยืนหยัดปกป้องช้าง – Mr. Heinecke pledges to protect elephants