#JoinTheHerd รวมคนรักช้างทั่วโลกพรุ่งนี้

พรุ่งนี้เข้าไป #JoinTheHerd ที่ YearOfTheElephant.org แคมเปญใหม่ทั่วโลกตลอดปีนี้ของ WildAId

ร่วมกันทำให้ปีนี้เป็นปีของช้าง และเป็นจุดเริ่มต้นในการยุติค้างาช้างทั่วโลก

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)