กลุ่มเอ็นจีโอเรียกร้องเร่งดำเนินคดีซีอีโอและพวกตามกระบวนการยุติธรรม

กลุ่มเอ็นจีโอเรียกร้องเร่งดำเนินคดีซีอีโอและพวกล่าสัตว์ป่าคุ้มครองตามกระบวนการยุติธรรม

“ต้องไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย”

7 กุมภาพันธ์ 2561 – กลุ่มเอ็นจีโอด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า ที่ประกอบไปด้วย มูลนิธิฟรีแลนด์ มูลนิธิโลกสีเขียว มูลนิธิรักสัตว์ป่า เครือข่ายเฝ้าระวังการค้าสัตว์ป่าและพืชป่า (ทราฟฟิค) องค์กรไวล์ดเอด และ กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wide Fund for Nature)ร่วมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเร่งดำเนินคดีซีอีโออิตาเลียนไทยและพวกคดีล่าสัตว์ป่าคุ้มครองตามกระบวนการ ยุติธรรม แนะพิจารณาเพิ่มบทลงโทษคดีล่าสัตว์ป่า พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญในพื้นที่เกิดเหตุ

“เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรคือมรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศไทย ไม่มีใคร และไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใคร มีสิทธิ์ละเมิด หรือมีเอกสิทธิ์อยู่เหนือกฎหมาย มีการประเมินว่าประชากรเสือดำ หรือเสือดาวอินโดจีน (Indo-Chinese leopard/Panthera pardus delacouri) มีอยู่เพียง 2,500ตัวทั่วภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้จัดให้มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ตามรายชื่อชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) คดีดังกล่าวไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการบังคับใช้กฎหมาย อย่างกล้าหาญของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในพื้นที่ แต่สะท้อนว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาว่าบทลงโทษผู้กระทำผิด เพียงพอที่จะทำให้คนเกรงกลัวการล่าสัตว์ป่าหรือไม่”   

 “กลุ่มเอ็นจีโอหวังที่จะเห็นผู้รักษากฎหมายดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกระบวนการยุติธรรมโดยเร็ว และหวังว่า ทุกฝ่ายจะเห็นความสำคัญและสนับสนุนงานด้านการพิทักษ์ป่า การต่อต้านและปราบปรามการลักลอบล่าสัตว์ป่า เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ ที่ทำงานอยู่ในพื้นที่สามารถป้องกันและตรวจจับคดีลักษณะนี้ในอนาคต”


About Freeland 

Freeland is a frontline counter-trafficking organization working for a world that is free of wildlife trafficking and human slavery. Our team of law enforcement, development and communications specialists work alongside partners in Asia, Africa and the Americas to build capacity, raise awareness, strengthen networks and promote good governance to protect critical ecosystems and vulnerable people. www.freeland.org 

About Green World Foundation 

Green World Foundation under the Royal Patronage of H.R.H Princess Galyani Vadhana Kromluang Naradhivas Rajanagarindra. Founded in 1991, the Green World Foundation is a non-profit organisation which collaborates closely with youth, educators. practitioners, and community leaders throughout Thailand to inspire the development and adoption of environmental ethics, and strengthen the capacity for proactively contributing to the sustainable care of the local environments. www.greenworld.or.th


About Love Wildlife

Love Wildlife is a Thai registered non-profit organization dedicated to the protection of Southeast Asian wildlife though education and outreach. Love Wildlife works to optimise quality of life of captive wild animals by improving their living conditions as well as striving to keep wild born animals free in their natural homes through various projects. We work hard at educating the younger generations about the importance of wildlife and their connection to the world we all live in. www.lovewildlife.org

About TRAFFIC 

TRAFFIC, the wildlife trade monitoring network, works to ensure that trade in wild plants and animals is not a threat to the conservation of nature. TRAFFIC is a strategic alliance of IUCN and WWF. www.traffic.org 

About WildAid
WildAid is a nonprofit organization with a mission to end the illegal wildlife trade in our lifetimes. While most conservation groups focus on directly protecting wildlife from poaching, WildAid primarily works to reduce global consumption of wildlife products, such as shark fin and elephant ivory, by changing attitudes and behavior, and providing comprehensive enforcement of marine sanctuaries. In Asia, where demand for ivory is highest, WildAid runs its Ivory Free campaigns in China, Hong Kong and Thailand. With a global media partner network and a team of celebrity ambassadors including Prince William, Yao Ming and Lupita Nyong’o, WildAid leverages over $200 million in annual pro bono media support with a simple yet powerful message: When the Buying Stops, the Killing Can Too. For more information, visit http://www.wildaid.org/ www.ivoryfreethai.org www.facebook.com/wildaidthailand 

About World Wide Fund for Nature

WWF is one of the world’s largest and most respected independent conservation organizations, with over 5 million supporters and a global network active in over 100 countries. WWF’s mission is to stop the degradation of the Earth’s natural environment and to build a future in which humans live in harmony with nature, by conserving the world’s biological diversity, ensuring that the use of renewable natural resources is sustainable, and promoting the reduction of pollution and wasteful consumption. www.worldwildlife.org

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)